תפריט נגישות

וועדות ובעלי תפקידים

יו"ר סניף יד לבנים - דורון רוזנפלד מזרחי

מנכ"ל סניף יד לבנים - שמעון גולובנציץ

גזבר סניף יד לבנים - שלמה שרון

וועדת הנצחה - עוזי קירמה, מירב חג'ג'

וועדת רווחה/קשר משפחות - ברכה גוטמן, אליעזר רוזנפלד,

וועדת ארועים ותרבות פנאי - אריאלה ברגהש, נעומי מזרחי

אב בית - שמעון שושני

וועדת נופש - יצחק סמי, אהרן גפן

ועדת הגיל המבוגר - שלמה בנאי

חוגים - חיים ריינהרץ

מנהלת משרד - יפה בר


חיים ריינהרץ וברכה גוטמן יצטרפו כנציגי הוועד בוועדת ההיגוי של מרכז מש"יבניית אתרים: לוגו חברת תבונה