תפריט נגישות

דבר ראש העיר

ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים

משפחות שכולות יקרות, תושבים ואזרחים נכבדים

השכול והכאב על אובדן היקירים, הוא כאבם האישי והיומיומי של המשפחות השכולות, אולם זיכרון הנופלים הינו מנת חלקם של כולנו: ידידים, חברים, לוחמים, תושבי העיר ירושלים ושל עם ישראל כולו.

אנו, בעיריית ירושלים ובסניף יד לבנים בעיר מצאנו לנכון, להוקיר ולכבד את יקירינו וליישם אתר אינטרנט "גלעד-לזכרם".

אתר האינטרנט משמש להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של הבנים והבנות, הסבים, ההורים, בני הזוג והאחים מבני ותושבי ירושלים, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל ובמחתרות, וכן להנצחת הנופלים אשר, נפלו בירושלים בתקופת מלחמת העצמאות ובמלחמת ששת הימים.

בעתיד, ישמש האתר גם לתיעוד מורשתם וסיפור מורשת היחידות שלחמו בירושלים.

אתר האינטרנט "גלעד-לזכרם", המשולב באתר האינטרנט המרכזי של עיריית ירושלים, מבוסס על מערכת מידע ממוחשבת מתקדמת המאפשרת לכל משפחה, לתעד ולהנציח את זכר יקירה. המערכת מאפשרת להציג את סיפורו האישי של כל נופל, בצירוף תמונות, קורות חיים, מכתבים, סרטים, מפעלי הנצחה, הספדים, תעודות ומידע נוסף ככל אשר המשפחות מעוניינות.

על מנת לעמוד במשימה חשובה זו, אנו זקוקים לשיתוף פעולה מצדכם, משפחות שכולות יקרות; 
אנו מבקשים מכם לעיין במידע אודות יקירכם/יקירתכן המוצג באתר זה ולהעביר את הערותיכם לפי ההנחיות המפורטות באתר.

אנו משוכנעים ומקווים כי פעילות זו, הינה בגדר של ציון דרך להנצחת הנופלים ולהנחלת מורשתם לדורות הבאים.

בהזדמנות זו, אני מבקש להודות למר אלי דהן, יו"ר סניף יד לבנים ירושלים, לחברי הנהלת הסניף ולפעילים, שעושים לילות כימים ומבצעים את עבודתם בהתנדבות, במסירות ותוך השקעה רבה למען בני המשפחות השכולות בירושלים.

מי ייתן ולא תדעו עוד צער ובנחמת ירושלים תנוחמו.

בברכה,
ניר ברקת,
ראש העיר


בניית אתרים: לוגו חברת תבונה