תפריט נגישות

דבר ראש העיר

משה ליאון, ראש עיריית ירושלים

העתים משתנות ועמן האיומים. העורף מאוים יותר מבעבר והעיר ירושלים, בהיותה הסמל לתחייתנו הלאומית, מאוימת יותר מכל מקום אחר.

על כן בחרנו להשכין תחת קורת גג אחת את נופלי המערכות יחד עם נרצחי פעולות האיבה - לוחמים שנפלו על משמרתם.

אתר זה יהווה בית מנוחת עולמים לבני ובנות ירושלים, שמסרו את חייהם למען האומה.

את ההוד והקדושה לאתר זה יעניקו סיפוריהם של הגיבורים והגיבורות המונצחים בו, הרבה מעל מה שבכוחנו הדל להוסיף או לגרוע.

אנו מצדנו נשתדל להצדיק את הקורבן הנעלה המונצח כאן, בכך שנעשה כמיטב יכולתנו לחיות חיי אמת, טעם וערך, חיי נאמנות לעם, למדינה ולארץ.

יהיו צרורות בצרור החיים נשמותיהם של בני ובנות ירושלים, הנופלים והנופלות, הנרצחים והנרצחות, כולם אבות ואימהות, אחים ואחיות, בנים ובנות טובים ויקרים למשפחותיהם, לחבריהם, לכולנו.

"הבן יקיר לי אפרים, אם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן המו מעי לו."

בברכה

משה ליאון,
ראש עיריית ירושלים


בניית אתרים: לוגו חברת תבונה