תפריט נגישות
יד לבנים
סניף ירושלים
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ולוחמים בני ירושלים, אשר נפלו במערכות ישראל בעת שירותם בצה"ל, במחתרות, בשירותי הביטחון ובפעולות איבה.

נזכור אותם לעד


חיפוש נופלים

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה