תפריט נגישות

סגן בנימין בני חנני ז"ל


לאות ולעדות כי
סגן
בנימין
בני
חנני
ז"ל
מ.א. 2112002
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
במלחמת יום הכיפורים

תיאור המעשה

ביום 7 באוקטובר 1973 נותר מוצב תל סאקי, ברמת-הגולן, מכותר על-ידי כוחות סוריים גדולים. בשלב זה כבר היו נפגעים רבים ללוחמים במוצב, ומפקדם ביקש עזרה בדחיפות. סגן בנימין חנני ז"ל שמע במכשיר-הקשר את הבקשות לעזרה; הוא הציע למג"ד לשלוח את מחלקתו לחבירה עם המוצב המותקף, למרות שידע ברורות שהכוחות הסוריים, החוסמים את הדרך הם גדולים במיוחד. הכוח בפיקודו של סגן בנימין חנני ז"ל, יצא למשימתו. הוא נתקל בכוח סורי, ובקרב עז הושמדה כמעט כל מחלקתו, וגם הוא ביניהם. במעשהו זה גילה אחוות-לוחמים, אומץ-לב ודבקות במטרה.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
7/10/1973
אייר תשל"ה
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה