תפריט נגישות

סרן נחמיה כהן ז"ל


לאות ולעדות כי
סרן
נחמיה
כהן
ז"ל
מ.א. 469524
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור

רב טוראי נחמיה כהן ז"ל ביצע מספר פעמים משימות מיוחדות בתנאים קשים, אשר תרמו להגברת הבטחון.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי

ניסן תשל"ג
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה