תפריט נגישות

סרן אהרון כץ ז"ל


לאות ולעדות כי
סרן
אהרון
כץ
ז"ל
מ.א. 2059962
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור

במלחמת יום הכיפורים שימש סגן אהרון כץ בתפקיד נווט והשתתף בתקיפות מטוסינו בחזית הסורית ובחזית המצרית.
בטיסות רבות שימש בתפקיד נווט במטוס המוביל.
בכל טיסותיו במשך ימי המלחמה הוכיח סגן אהרון כץ קור רוח וכושר ביצוע מעולה. בזאת סייע להשגת המשימות.
במעשיו אלה גילה סגן אהרון כץ אומץ לב קור רוח דבקות במשימה ודוגמה אישית למופת.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
10/1973
ניסן תשל"ו
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה