תפריט נגישות

יו"ר ועדת הנצחת זכרם של חללי פעולות האיבה

אריה קינג

תושבי ירושלים ומשפחות שכולות יקרות!

עומדים אנו לפני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

קראנו זה מכבר בהגדה של פסח "ואומר לך בדמייך חיי", 
גורל החיים והקוממיות של עם ישראל נקשר עוד מיום יצירתו בדם, דם מבחר בנינו ובנותינו שמסרו נפשם על קידוש השם בכל הדורות ובתוכם דם הקדושים שנפלו במערכות ישראל בדורות האחרונים ובמערכה המתמשכת והעיקשת על זכותנו ליישב את ארצנו ולפתח בה חיי עם בארצו.

במרכז המערכות הללו עומדת ירושלים, בירתנו הנצחית, שאליה ציפינו כל הדורות ועיני כל העולם אליה נשואות. המערכה על ריבונותנו בכל חלקיה עדיין לא תמה והיא מערכה עיקשת ועקובה מדם. טובי יקירנו הקדושים הקיזו דמם עליה, ובזכות כל אחד ואחד מהם נבנה עוד נדבך בקשר הנצחי שלנו לירושלים שרק ילך ויתעצם ולעולם לא ייסוג אחור.

זכרם של הנופלים חקוק על לב ירושלים! העיר שחוברה לה יחדיו, ושהולכת ונבנית בזכות מסירות הנפש שלהם ועז רוחם.
נזכור כל אחד ואחד מהם שהיה עולם ומלואו ונקטף בטרם עת, על ידי שונאינו ואויבינו.

מועצת עיריית ירושלים רואה בחשיבות רבה להנחיל את מורשתם של בניה ובנותיה של ירושלים שנפלו בפעולות איבה,
ומי ייתן שתהא מורשתם נר לרגלינו ורק תגביר את עוצמת מאבקנו על שלימות ירושלים.

זכרם יהא חקוק על ליבנו לעד!
תהא נשמתם צרורה בצרור החיים!

בברכה
אריה קינג 
חבר מועצת העיר ירושלים
יו"ר ועדת הנצחת זכרם של חללי פעולות האיבה 

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה